Poprawiają ogólną sprawność i wydolność organizmu. Uczą:

  • współpracy w grupie poprzez gry i zabawy
  • rywalizacji sportowej w duchu fair play
  • podstaw walki i pracy na przyrządach treningowych
  • W zajęcia stopniowo wprowadzane są elementy sportów walki i samoobrony.